Moduły funkcjonalne


Platforma ”Altar Sara doskonale sprawdza się u wszystkich operatorów multimediów, bez względu na ich wielkość i potrzeby. Oferowane funkcjonalności to odpowiedź na realne potrzeby naszych Klientów.

 • EWIDENCJA OSÓB I FIRM – repozytorium informacji o byłych, obecnych oraz potencjalnych klientach, z uwzględnieniem danych adresowych, kontaktowych, struktury organizacyjnej, pełnomocników.
 • ZARZĄDZANIE ZGODAMI – katalog konfigurowalnych, przy kliencie i umowie, rodzajów zgód (w tym GIODO) z uwzględnieniem ich w sposobie obsługi klienta.
 • REJESTR KONTAKTÓW Z KLIENTEM – chronologiczna lista zarejestrowanych kontaktów z klientem, niezależnie od kanału komunikacji: korespondencja tradycyjna, e-mail, telefon, SMS, czat itp.
 • SEGMENTACJA KLIENTÓW – mechanizm oznaczania, kategoryzacji i grupowania klientów według wybranych cech.
 • KATALOG PRODUKTÓW I PROMOCJI – umożliwia elastyczne tworzenie produktów, ich agregację w pakiety, a także definiowanie promocji z uwzględnieniem lokalizacji klienta oraz lokalnej konkurencji.
 • OFERTY – mechanizmy ułatwiające przygotowanie spersonalizowanej oferty w oparciu o katalog produktów i promocji, uwzględniającej warunki techniczne dla miejsca instalacji.
 • UMOWY – ustalony z klientem opis zasad rozliczenia usług z uwzględnieniem okresów lojalnościowych, sposobów dostarczania dokumentów, kaucji. Elastyczne wprowadzanie zmian w umowie w trakcie jej obowiązywania (aneksy, cesje, zawieszenia).
 • INFRASTRUKTURA LOKALIZACJI – informacja związana ze strukturą budynków i lokali oraz ewidencją infrastruktury sprzętowej po stronie usługodawcy.
 • EWIDENCJA INSFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ KLIENTÓW – zbiór informacji o urządzeniach do świadczenia usług, przekazanych klientom w ramach zawartych umów, w podziale na sprzedane i użyczone, wraz z ewidencją ich parametrów technicznych.
 • TECHNOLOGIA, PRODUKTY I KONKURENCJA – ewidencja warunków technicznych ze wskazaniem na rodzaj świadczonej usługi oraz technologii w danej lokalizacji, z uwzględnieniem konkurencji występującej na tym terenie.
 • MEDIACJA – importowanie danych CDR/EDR z dowolnych źródeł wraz z ich standaryzacją.
 • TARYFIKACJA – wycena zdarzeń bilingowych w oparciu o zaawansowany model taryfikacji (cenniki z katalogu produktów i promocji, relacje, limity, darmowe minuty i transfer danych).
 • GENEROWANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY – zautomatyzowany proces tworzenia dokumentów sprzedaży w oparciu o parametry umowy oraz o cykliczne zdarzenia bilingowe.
 • OBSŁUGA INNYCH DOKUMENTÓW – możliwość tworzenia not obciążeniowych, odsetkowych, księgowych.
 • KORYGOWANIE – wielowariantowe korygowanie wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • PREZENTACJA I DYSTRYBUCJA – konfigurowalne szablony dla wszystkich dokumentów finansowych z uwzględnieniem kanałów komunikacji oraz sposobu wysyłki do klientów.
 • ROZLICZENIE KLIENTA – spójna i chronologiczna prezentacja kompletu dokumentów finansowych zebranych w kontekście klienta wraz z ich powiązaniami.
 • ARCHIWUM DOKUMENTÓW – repozytorium obrazów wszystkich dokumentów wystawionych i dostarczonych do klientów.
 • OBSŁUGA KANAŁÓW I PŁATNOŚCI – obsługa kont wirtualnych i kolekcja wpłat: Speed Collect, MT940, Direct Debit, Kasa, inne elektroniczne kanały płatności.
 • ETAPY WINDYKACJI – monitorowanie płatności wraz z obsługą klientów na etapie windykacji polubownej, sądowej oraz komorniczej.
 • SCENARIUSZE WINDYKACYJNE I NARZĘDZIA NEGOCJACJI – definiowalne procedury działań windykacyjnych na każdym etapie procesu windykacji, w podziale na grupy dłużników, z możliwością zarządzania długiem – obietnica zapłaty, raty, reklamacje, umorzenia.
 • KONTAKT Z DŁUŻNIKIEM – generowanie w dowolnym momencie ponagleń i pism z możliwością ich dostarczenia przez: e-mail, SMS, call center lub tradycyjną korespondencję.
 • INTEGRACJA – możliwość podłączenia systemu do platformy EPU (e-Sąd); współpraca z BIK, KRD.
 • WZORY DOKUMENTÓW – jednolite wzory dokumentów w oparciu o konfigurowalną treść dla: wezwań do zapłaty, monitów dotyczących płatności oraz pozwów i innych pism zdefiniowanych w systemie.
 • TELEFONIA BIUROWA
 • CONTACT CENTER
 • CRM
 • ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
 • WORKFLOW
 • ERP
 • SYSTEMY PRODUKTOWE
 • SERVICE PROVISIONING
 • SELFCARE
 • SYSTEMY BANKOWE I SYSTEMY PŁATNOŚCI
 • PRINTHOUSE