Wdrożenia


Portfolio naszych Klientów jest najlepszą rekomendacją platformy ”Altar Sara.
Każde z udanych wdrożeń to historia o tym, jak usprawniliśmy kluczowe procesy biznesowe u każdego z Klientów.

4 000
infolinii i sieci VPN dla

1 400
lokalizacji numerów końcowych
więcej

Rozliczanie i fakturowanie usług sieci inteligentnej (80x, 70x) oraz numeracji skróconej i VPN jako telefonii korporacyjnej w modelu B2B z uwzględnieniem podziału zysków (Revenue Sharing). Zarządzanie konfiguracją scenariuszy kierowania połączeń z przetwarzaniem bilingu właścicieli usług oraz użytkowników usług. Pełne rozliczanie sald, obsługa wpłat oraz korespondencji przychodzącej do obsługi umów, awarii i reklamacji.

500 000
klientów obsługiwanych w

20
biurach terenowych
więcej

Standaryzacja i centralne fakturowanie w imieniu kilku spółek usług Triple Play (catv, telefon, internet) dla masowego odbiorcy w modelu B2C. Integracja z systemem księgowości oraz prowadzenie pełnego raportowania w ramach księgi pomocniczej. Obsługa masowych wydruków, kopertowania z uwzględnieniem insertów z materiałami marketingowymi i celowanymi ofertami. Telefoniczna obsługa klienta i wsparcie sprzedaży oraz doboru ofert w działach Contact Center.


12 000 000
zdarzeń rozliczanych dla limitowania

130 000
urządzeń
więcej

Rozliczanie limitów połączeń i fakturowanie przekroczeń dla pracowników instytucji wojskowych w całej Polsce. Zarządzanie przydzielaniem urządzeń oraz limitów, raportowanie środków wykorzystanych, ewidencja wpłat oraz windykacja wewnętrzna. Rozliczanie umów ramowych z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej od opłat jednorazowych i abonamentowych do pojedynczych zdarzeń bilingowych.

2 000
zarządzanych składowych i wariantów oferty w ramach konkurencyjności
więcej

Kompleksowa obsługa odbiorcy indywidualnego i firm dla usług w modelu B2C i B2B (internet, telewizja, telefon i centrale telefoniczne). Zarządzanie paszportyzacją abonencką, ekipami monterów i wsparcie monitorowania rynku konkurencji wraz z personalizacją oferty dla klienta. Automatyczna dystrybucja faktur różnymi kanałami, rozliczanie wpłat masowych i indywidualnych (ręcznych) oraz automatyzacja działań windykacyjnych. Wsparcie obsługi i sprzedaży przez Contact Center.

20
grup usług w dowolnych wariantach dla

270 000
punktów świadczenia usług
więcej

Rozliczanie zaawansowanych usług (transmisja danych, dzierżawa łączy, usługi głosowe, internetowe, hosting i kolokacja) kreowanych na indywidualne zapotrzebowanie dla firm polskich i zagranicznych w modelu B2B. Fakturowanie w wielu walutach i wielu językach z rozbudowanymi indywidualnymi specyfikacjami i wielopoziomowym korygowaniem pozycji faktur i specyfikacji uwzględniającym złożone zależności pomiędzy usługami. Rozliczanie skutków finansowych awarii i wsparcie monitorowania obiektów związanych ze świadczonymi usługami.

30 000
monitorowanych i rozliczanych obiektów
więcej

Spójne rozliczanie usług telematycznych (monitorowanie floty samochodowej) świadczonych dla odbiorcy masowego i korporacyjnego w modelu B2C i B2B. Fakturowanie w oparciu o biling operatorów telefonii komórkowej. Zarządzanie umowami i montażem urządzeń w samochodach z udziałem dealerów, wsparcie zarządzania urządzeniami przez podmioty zewnętrzne. Ustandaryzowanie obsługi usterek, awarii, reklamacji technicznych i finansowych z integracją z systemem świadczącym usługi oraz systemem księgowym.

1 000 000
faktur wystawianych w jednym dniu roboczym
więcej

Rozliczanie usług telewizji cyfrowej (w tym VOD) dla masowego odbiorcy w modelu B2C z uwzględnieniem różnych modeli ofert i promocji. Wsparcie przygotowywania ofert specjalnych dla firm w modelu B2B. Zarządzanie cyklem dystrybucji faktur optymalizującym rozkład ruchu telefonicznego z pytaniami klientów dotyczącymi płatności. Automatyzacja rozliczania wpłat, korekt. Większa skuteczność ściągalności opłat dzięki wysyłaniu automatycznych komunikatów wysyłanych na telewizor klienta.

120 000
klientów rozliczanych w imieniu 10 spółek
więcej

Rozliczanie usług Triple Play (telefon, telewizja, internet) oraz usług specjalnych związanych z serwisami www w modelu B2C i B2B. Jednolite fakturowanie w imieniu wielu spółek, uwzględnienie w ofercie obszarów występowania konkurencji. Kontrola finansowa zwiększająca przychód z umów, uwzględniająca segmentację klientów i różne warianty oferty. Automatyczne interfejsy bankowe oraz mechanizmy windykacji wykorzystujące system provisioningowy.

130 000
klientów automatycznie przeniesionych od innych operatorów
więcej

Rozliczanie i fakturowanie połączeń międzymiastowych, międzynarodowych jako alternatywa dla głównego operatora oraz usług głosowych pochodzących z przenoszenia numerów (WLR, LLU) w modelu B2C. Automatyczna wymiana wniosków abonenckich na przenoszenie numerów od operatorów "dawców". Automatyczna obsługa wpłat i windykacji oraz rozliczania bilingu dla numerów innych operatorów.